BETINGELSER … for at benytte Sportsværkstedet

LÆS DET VIGTIGE
Af hensyn til din behandling, vil vi gerne sikre os at du på hjemmesiden HAR læst “det vigtige”, hér: https://sportsvaerkstedet.dk/detvigtige/

DIT ANSVAR FOR EGET HELBRED
Sportsværkstedet forsøger at mindske dine symptomer kraftigt når du er her, og lærer dig at foretage den samme behandling af dig selv derhjemme (hvis du har bestilt “den grundige”) – men det er DIT ANSVAR som klient at udføre selvhjælpen korrekt, sekundært at kontakte os SÅ HURTIGT SOM MULIGT – senest tre dage senere – og medvirke til at vi hjælper dig på plads. (og skulle vi overse dig, så bliv ved) Hvis du ikke gør disse ting, modarbejder du din egen helbredelse, og vi vil ikke påtage os ansvaret for det videre forløb.

FØLGER AF BEHANDLINGEN
Behandlingen kan gøre ondt, men vi trykker ikke hårdere end du tillader os.
Du kan blive øm eller måske få blå mærker af behandlingen. Hvis du følger vores vejledning GRUNDIGT, minimerer du ubehaget.

BETALING & RETURPOLITIK
Der er i øjeblikket ikke mulighed for tilskud fra Sygesikring Danmark.
Vi har ikke aftaler med nogle sundhedsforsikringer.
Man kan ikke bruge – eller behøver – lægeerklæring.

Hvis du beder om det, kan vi sende fakturaen til dig pr email – HVIS din arbejdsgiver eller forsikring accepterer den, er det jo fint – men Sportsværkstedet har intet med det at gøre.

Sportsværkstedet tilbagebetaler ikke behandlinger som allerede er betalt.
Vi er en servicevirksomhed, og har derfor ingen lovmæssig forpligtigelse til at returnere eller kompensere allerede udførte ydelser.

I særlige tilfælde vælger Sportsværkstedet alligevel at tildele en såkaldt gavekode, som gælder til en behandling.
1) En gavekode skal benyttes senest 60 dage efter at behandling fandt sted.
2) En gavekode kan foræres væk.
3) En gavekode skal skrives i notefeltet ved bestilling, ellers kan Sportsværkstedet nægte at modtage den som betaling.
Både 1 & 2 & 3 ovenfor skal overholdes. Eks. Brian fik behandling d. 10. Januar. Får gavekode d. 14. Forærer denne til en ven Karl d. 30 Januar. Karl skal bestille en aftale som finder sted senest d. 10. marts, og skrive gavekoden i notefeltet.

Hvis behandlingen tager længere tid (eks. 90 min.) end der er bestilt/afsat (eks. 50 min. som “ondt flere steder” er normeret til), så koster det derefter. MEN det sker kun hvis det skønnes af både behandler og klient at der foregår en gavnlig effekt,
Grunden er at vi vil gerne hjælpe dig grundigt, uden at skulle skele til uret, men omvendt også gerne have passende betaling for det. Vi skal naturligvis kun gøre det når der er grund til det.

DINE OPLYSNINGER: HVAD VI NOTERER OM DIG, OG HVORFOR
Efter behandlingen i Sportsværkstedet skriver vi en smule om det vi fandt ud af, i en online journal. Vi noterer alle eller visse af følgende (men ikke udelukkende) om dig – men kun det som du selv har fortalt os ifbm behandlingen eller skrevet til os: din professionelle baggrund, alder, generelle sundhedstilstand, tidligere besøg hos andre sundhedspersoner, tidligere besøg hos os og udviklingen deraf, dine symptomer og vores vurdering og beskrivelse af behandling deraf.
Noget af det er med til at give et billede af mulige grunde til den tilstand som du kommer til os for at få hjælp til, og resten er dokumentation af behandlingen, så andre sundhedspersoner kan efterprøve eller undlade gentagelser.

Journalens indhold er du naturligvis velkommen til at læse, og hvis du beder om det, kan vi sende det til dig!
Internt i Sportsværkstedet samtaler vi muligvis om dens indhold, for at kunne hjælpe andre klienter med samme symptomer, eller opdaterer den med senere feedback du giver os om din fortsatte helbredstilstand.

Vi deler ikke din journal med tredjeparter, altså folk som ikke er tilknyttet Sportsværkstedet eller andre behandlere, uden din accept.

DINE OPLYSNINGER: OPBEVARING
Ovenstående indgives og opbevares af og via Terapeutbooking, som er et system vi lejer til at være infrastrukturen bag Sportsværkstedet. Terapeutbooking håndterer aftaler, fakturering, klientdata og journaler, via en krypteret forbindelse mellem os og dem og de opbevarer det hos et dansk selskab i Danmark.

DINE OPLYSNINGER: IFBM UDLEVERING TIL FORSIKRING / LÆGE, M.V.
På din, eller dit forsikringsselskabs, opfordring kan vi sende din journal til dig. Det gøres via sikker mail igennem vores administrationssystem – gennem den mail du oplyste til os ved bestilling, får du log-in-oplysningerne så du kan hente journalen.
Vi sender ikke direkte til læge/forsikringsselskab – af sikkerhedsmæssige årsager – du skal selv overgive journalen til dem.

DINE OPLYSNINGER: HVORNÅR OG HVORFOR VI KONTAKTER DIG
Efter en behandling,sender vi automatisk én email til dig, som gentager den opfordring vi leverede mundtligt ved behandlingen: at du skal lave de givne hjemmeopgaver, samt en opfordring til at bestille en enkelt opfølgende behandling til dette formål.

Ifbm tidsbestilling ell. behandling eller din mening derom, kan vi kontakte dig via SMS eller telefon eller email.

DINE OPLYSNINGER: SLETNING
Dine data slettes automatisk efter 2 års inaktivitet. Du er velkommen til at kontakte os og få alle dine data slettet inden da. Fakturaer beholder vi dog af hensyn til skattevæsenet.

DIG SOM KLIENT & VORES MARKEDSFØRING.
Vi refererer jævnligt til klienters sager i vores markedsføring. Men det gøres enten uden navn og identificérbare detaljer, ELLER med klientens accept: eksempelvis at man skriver en anmeldelse som vi så refererer.
Hvis du føler at vi har gjort noget upassende, så kontakt os på SMS (se i bunden af hjemmesiden) og så sletter vi det naturligvis. Vi vil selvfølgelig ikke gøre noget på bekostning af andre.